WP 2 - Context analysys, research, working group and planning

WP2 je osredotočen na začetek projekta in analizo konteksta. Glavni cilji WP2 so naslednji:

 

- Analiziranje zakonov in socialnih politik, ki so neločljivo povezane z določeno državo, ter podatkov, povezanih z izobraževalnim uspehom romskih učencev;

- Razumevanje stališč zainteresiranih strani (učiteljev, socialnih delavcev, romskih družin) o šoli in vključevanju Romov ter o vključujočih praksah v zvezi z romskimi otroki na ciljnih področjih šol, ki so predmet intervencije;

- Opredelitev metodoloških indikacij in načrtov za akcijsko raziskavo;

- Priprava lokalne delovne skupine in opredelitev operativnega usklajevanja;

 

Image from the training in Bari