Projekt

Zakaj?

Projekt dela z namenom boja proti diskriminaciji v izobraževanju in za preprečevanje, zmanjševanje odsotnosti, izstopov in ne vključenosti romskih otrok v vzgojno - izobraževalni proces.

Cilji

Glavni cilj projekta je poskušati zagotoviti in promovirati bolj prijazno in vključujočo šolo za romske otroke stare od 6 do 14 let, z namenom boja proti diskriminaciji v izobraževanju in za preprečevanje oz. zmanjševanje odsotnosti, izstopov romskih otrok iz šolskih sistemov v Sloveniji, Italiji in na Portugalskem. Ob tem pa tudi vzpostaviti bolj vključujočo šolo za vse učence.

Kje smo?

Countries involved in RISE project

Kdo?

Partnerji projekta:

Kako?

Akcijsko raziskovanje je glavno orodje projekta. Sogovorniki projekta so učitelji, socialni delavci, romski in ne-romski starši in otroci. Projekt se razvija z vrsto posledičnih in temeljnih korakov. Pristop temelji na soorganizaciji intervencijskega načrta za romske otroke.

Dejavnosti

1. izobraževalni tečaj za učitelje, socialne delavce in drugo šolsko osebje na področju krepitve tehnik poučevanja (sodelovalno učenje, učenje z delom) ter družbene in medkulturne spretnosti za izboljšanje informacij in znanj romskih skupnosti
2. delavnice s študenti, da razvijejo specifične veščine in se lahko pogovarjajo o raznolikosti. Študenti poleg tega spodbujajo sporočilo proti diskriminaciji z gradnjo video grafike za druge otroke in odrasle.
3. izmenjava dobrih praks med učitelji, socialnimi delavci, starši in študenti, vključenimi v vse države.

INSTITUCIONALNI OKVIR

Projekt spodbujanju člena  nacionalne strategije z inovativnimi ukrepi, ki se osredotočajo na vklučujočo izobraževanje romskih otrok. Vzporedno je pobuda namenjena podpori tako sprejetja okvira EU za nacionalne strategije vključevanja Romov (sporočilo EU št.173 / 2011) in sprejetja skupnih osnovnih načel za vključevanje Romov, da se zagotovi okvir za uspešen načrt in izvajanje ukrepov za doseganje vključenosti romske populacije v življenje lokalnih skupnosti.